Estilo

Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre.